A A+ A++

Boeken

"Het geheugen van een stadswijk" (Bart De Nil, Bart De Wilde(red.))

Op vrijdag 30 maart 2007 organiseerde het Masereelfonds in het kader van het Memory On/Off project, in de Gentse Rabotwijk een studienamiddag waarbij dieper werd ingegaan op het belang van stadswijkgeschiedenis. Erfgoed is immers een actueel begrip dat een rol kan spelen bij het samenleven in stadswijken, hoewel dat tegenwoordig in de stadsontwikkeling vaak wordt verwaarloosd. Vragen hierbij kunnen zijn: Hoe kunnen nieuwe bewoners met een nieuwe cultuur zich ankeren in de oude 'hardware' van de bebouwde omgeving? Is het noodzakelijk dat nieuwe bewoners zich bewust zijn van het verleden om zich te kunnen identificeren met hun leefomgeving?

Met de hulp van historici, wijkbewoners, verantwoordelijken van sociaal-artistieke projecten en beleidsverantwoordelijken werd tijdens deze studiedag gezocht naar antwoorden op deze en andere vragen. Dit boek bundelt de referaten van de sprekers op de studiedag en werd voorzien van een voorwoord door Eric Corijn.

Prijs: 10 € (exclusief portkosten)
Bestellen kan via Masereelfonds, F. Van Arteveldestraat 35, 9000 Gent of tel. +32 (0)9 225 38 53, e-mail: gent@masereelfonds.be


Gent/Rabot. De teloorgang van de textielnijverheid (Bart De Wilde)

Publicatie uit 2007. Resultaat van door het Masereelfonds uitgevoerde project Memory On/Off. De Gentse textielnijverheid wordt geschetst aan de hand van een casus: de Gentse Rabotwijk.

De Rabotwijk in Gent ontwikkelde zich op de cadans van de getouwen; het sociale leven speelde er zich af onder de fabrieksschouwen van grote textielbedrijven.
Dit boek bekijkt het verdwijnen van de textielnijverheid uit de Rabotwijk vanuit historisch en sociaal-economisch oogpunt. De gevolgen voor de wijk waren bijzonder ingrijpend.

Aantal pagina's: 144
Uitgave: Uitgeverij Lannoo, vzw Gent Cultuurstad.