A A+ A++

home > werkgroepen > Europa

Werkgroep Europa

Voor de burger zijn de Europese instellingen een onontwarbaar kluwen. Niet te verbazen dat die burger zich niet voor Europa interesseert. Toch gaat het met Europa als met de politiek: best mogelijk dat u zich niet wenst in te laten met Europa, maar wees gerust, Europa laat zich wel in met u.

Onze werkgroep denkt na over activiteiten om Europa dichter bij de mens te brengen. Niet om Europa zoals het nu functioneert te verdedigen. Maar wel om aan te tonen dat zelfs vandaag de gewone burger de politici over het Europese reilen en zeilen ter verantwoording kan roepen.. Hoe dan ook willen we als werkgroep de burger er bewust van maken dat dit Europa democratischer en socialer moet worden. En dat we daar wat aan kunnen doen.