A A+ A++

home > werkgroepen > onderwijs

Werkgroep onderwijs

Onderwijs is een van de belangrijkste aspecten van onze samenleving. Meer dan de helft van het Vlaamse overheidsbudget gaat naar onderwijs, wat niet belet dat ouders met schoolgaande kinderen vaak diep in hun portemonnee moeten tasten. Het stelt enorm veel mensen te werk, en niet alleen leerkrachten. Als een cultuurfonds zich interesseert voor het onderwijs, moet het dan ook duidelijk definiëren in welke aspecten van het onderwijs het geïnteresseerd is. Er bestaan immers vele andere verenigingen die ermee bezig zijn, bijvoorbeeld de ouderverenigingen, om alleen maar die te vernoemen.

Wat het Masereelfonds bekommert is de vraag of de democratisering van het onderwijs al dan niet geslaagd is. Of die democratisering weer niet langzamerhand onder druk komt te staan, en niet alleen vanwege de stijgende onderwijskosten. En vanzelfsprekend willen we onderzoeken hoe het beter kan, hoe onderwijs een hulpmiddel kan zijn bij het uitvlakken van sociale en culturele achteruitstelling.

N.a.v. het verschijnen van het boek 'De school van de ongelijkheid'* werkt het Masereelfonds samen met 'Oproep voor een democratische school'. En in 2008 organiseren we lezingen over het watervalsysteem en over het belang van onderwijs als openbare dienst.

* Nico HIRTT, Ides NICAISE, Dirk DE ZUTTER: De school van de ongelijkheid, Epo, 172 blz.

In kader van het nieuw project van De Toekomstfabriek 'Een Ander Land' begeleidt het Masereelfonds een werkgroep onderwijs. In de werkgroep worden vernieuwende denkers en praktijken geïnventariseerd en zo mogelijk in beeld gebracht. Het resultaat wordt vertoond tgv. publieksavonden die vermoedelijk zullen plaatsvinden in najaar 2014. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar gent@masereelfonds.be. Meer informatie is te vinden op: www.eenanderland.be