A A+ A++

Teksten over onderwijs

Studiedag Gelijke kansen op school, het kan (Brussel, 4 februari 2009)

verslagen werkgroepen:

De brede school

Financiële drempels/Schulden op school

Curricula

Investeren in zwakken/schoolmoeheid

Voorschoolse educatie

Afsluitend woordje door minister Guy Vanhengel