A A+ A++

home > archief > projecten > Plan C voor de VRT

Plan C voor de VRT

Plan C voor de VRT.
De publieke omroep en zijn culturele opdracht. Volledig programma onderaan.

zaterdag 20 oktober 2012
'de Schelp', Vlaams Parlement Brussel

Inschrijven: bezorg ons de nodige gegevens: mail naar: info@rodenbachfonds.eu of fax naar 09 233 01 09 of geef uw aanwezigheid telefonisch door op 09 223 77 42 of stuur deze kaart ingevuld terug

familienaam:.........................................................
voornaam:...............................................................
geboortedatum:............................................
(noodzakelijk om toegang te krijgen tot het Vlaams Parlement)
ev. tweede persoon:
familienaam:.........................................................
voornaam:.........................................................
geboortedatum:............................................
straat + huisnummer:...............................................
postcode:...... gemeente:...................................
(ev.) lid van (naam cultuurfonds):...................................................
telefoonnummer:....................................
e-mailadres:............................................................
□ zal (zullen) het symposium bijwonen:
... x toegang à € 25 p.p. = €....
... x toegang à € 20 p.p. = €....
(voor leden van een cultuurfonds)
□ wen(st)(en) deel te nemen aan het namiddagprogramma
.............................Vlaams Parlement; kunstcollectie
.............................Vlaams Parlement; politieke werking
.............................kunst in de metrostations (bezoek per metro)
............................ Koninklijke Vlaamse Schouwburg
............................ Paleis voor Schone Kunsten
............................ VRT (zelf voorzien in vervoerbewijs MIVB)

en schrijft het verschuldigde bedrag over op rekening
BE73 0682 0127 8360 van Rodenbachfonds vzw
met als mededeling 'symposium' + naam

Op initiatief van de vijf Vlaamse cultuurfondsen – Davidsfonds, Masereelfonds, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds – vindt op zaterdag 20 oktober 2012 het symposium Plan C voor de VRT plaats, over de culturele opdracht van de publieke omroep. Vooraanstaande sprekers, academici en vertegenwoordigers van de cultuursector geven hun visie op de culturele taak van de openbare omroep. Voor de middag nemen onder meer gedelegeerd bestuurder van de VRT Sandra De Preter en minister van Media Ingrid Lieten het woord. We nodigen u en uw organisatie van harte uit, al is het maar om te horen wat u van de VRT mag verwachten, of te formuleren wat uw verwachtingen zijn.

Programma

moderator Annabel Van Nieuwenhuyze, Cobra TV

* 9.30 uur: ontvangst

* 10.00 uur: verwelkoming

- Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement
- inleiding Dany Vandenbossche, voorzitter Vermeylenfonds
- de publieke omroep over zijn cultuurprogrammatie, Sandra De Preter,
gedelegeerd bestuurder VRT
- academische reflecties over de rol van de openbare omroep inzake
cultuurspreiding:

prof. Hilde Van Den Bulck, departement communicatiewetenschappen
Universiteit Antwerpen
prof. Daniel Biltereyst, vakgroep communicatiewetenschappen
Universiteit Gent, directeur Centre for Cinema and Media Studies
prof. Katia Segers, vakgroep Communicatiewetenschappen Vrije
Universiteit Brussel, directeur Centrum voor Media en Cultuurstudies

* 11.25 uur: koffiepauze

* 11.40 uur: de cultuursector aan het woord

- Dirk Verbist, directeur FOV, federatie sociaal-cultureel werk
- Hugo Vanden Driessche, voorzitter oKo, Overleg Kunstenorganisaties
- Koen Van Bockstal, directeur Vlaams Fonds voor de Letteren
- Dirk De Wit, directeur BAM, Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst

slotwoord Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

* 12.30 uur: broodjeslunch

* 14.00 uur: namiddagprogramma met rondleidingen
- Vlaams Parlement, geleid bezoek aan de kunstcollectie
- Vlaams Parlement, geleid bezoek over de politieke werking van het parlement
- Kunst in de metro, geleid bezoek per metro aan verschillende metrostations
- Koninklijke Vlaamse Schouwburg, geleid bezoek achter de schermen
- Paleis voor Schone Kunsten, geleid bezoek achter de schermen
- VRT- bezoek achter de schermen