A A+ A++

home > meewerken

Hoe kan ik meewerken

Het Masereelfonds kan zijn activiteiten slechts ontwikkelen dankzij zijn vele vrijwilligers. Mensen met ideeën en/of de bereidheid de handen uit de mouwen te steken heten wij dan ook bijzonder welkom.

Je inzetten voor het Masereelfonds kan op verschillende manieren:

 1. Af en toe een handje toesteken
  lees meer...
 2. Meewerken in een afdeling
  lees meer...
 3. Zelf een groep oprichten
  lees meer...
 4. Meewerken aan een thema of project, of zelf een thema of project voorstellen
  lees meer...
 5. Gewoon langskomen met een goed idee
  lees meer...
 6. De redactie van Aktief
  lees meer...
 7. Inzet bij de landelijke coördinatie
  lees meer...

Kortom, al wie op een of andere manier wil meedoen in het Masereelfonds zien we graag komen. En speciaal jongeren, vrouwen en mensen met wortels in een andere cultuur of een ander land zijn meer dan welkom. We leven in een gediversifieerde samenleving. We zien dat dan ook graag weerspiegeld in de verzameling actieve Maserelers.


1) Af en toe een handje toesteken

Je vindt onze werking waardevol en interessant, maar je hebt geen tijd of zin om je vast te engageren voor het Masereelfonds. Maar je beseft dat het Masereelfonds, zeker bij zijn grotere activiteiten, wat extra handen kan gebruiken om het zaakje in goede banen te leiden. We denken daarbij aan barwerk, klaarzetten en opruimen van de zaal, verspreiding publiciteit, verzending tijdschrift, permanentie bij een stand e.d.

Ben je geïnteresseerd, laat dan weten dat je aanspreekbaar bent voor concrete vragen naar welomschreven hulp, en geef ook aan of je eventueel bereid bent je te verplaatsen om in een buurgemeente of nog verder te assisteren. Je doet dit best via de lokale mensen, als je ze kent of weet te bereiken.
Je kan ons ook contacteren via onderstaand invulformulier of via waar vind je ons.

2) Meewerken in een afdeling

Je kan ergens in een afdeling meewerken, meebeslissen over het programma en natuurlijk helpen bij het uitvoeren ervan. Zulk engagement hoeft niemand over het hoofd te groeien. In overleg met de lokale groep bepaal jij zelf hoe ver je inzet gaat. Of er een afdeling in je buurt is, kan je vernemen via één van onze secretariaten.
Je kan ons contacteren via onderstaand invulformulier of via waar vind je ons.

3) Zelf een Masereelfondsgroep oprichten

Misschien vind je zelfs wel dat er zoiets als een Masereelfonds in je onmiddellijke omgeving actief zou moeten zijn. Waarom zou je dan niet, alleen of samen met enkele vrienden, jaarlijks een paar activiteiten onder Masereelfondsvlag organiseren? Neem contact op met een van de secretariaten, om samen te bekijken wat mogelijk is. Zo wordt het wellicht nog een leuk avontuur. En bovendien beschikken we over een gids voor de vrijwilliger, waarin zowat alles staat wat vrijwilligersinzet voor het Masereelfonds inhoudt. Die gids mag je alvast gratis (én vrijblijvend) bestellen bij het nationale secretariaat.
Je kan ons contacteren via onderstaand invulformulier of via waar vind je ons.

4) Werken rond thema's of projecten

Je kan kiezen voor een thematische inzet. Op deze website lees je alles over onze thema's, projecten en werkgroepen. Je kan dan het nationaal secretariaat (brussel@masereelfonds.be, 02/502 38 80) informeren dat je mee wil doen met een van die werkgroepen. Die werkgroepen bepalen hun eigen ritme: gemiddeld vijf à zes vergaderingen per jaar. Vind je echter dat geen enkele van die werkgroepen je interesseert dan kun je ons secretariaat nog altijd melden waarvoor je je wél wilt inzetten. Dan bekijken wij wel of er ergens in het Masereelfonds een plaatsje is voor jouw speciaal geval. Wij gaan dan op zoek naar andere mensen die jouw passie delen. Zijn die er, dan richten we nog maar eens een nieuwe werkgroep op.

5) Een goed idee aanbrengen

Best mogelijk dat wat je voor ons wilt doen, heel specifiek is. Stel dat je gewoon een idee hebt voor een keigoede activiteit of een prachtig tijdelijk project, en je denkt dat het Masereelfonds daarin een rol kan spelen. Kom gerust af en laat maar horen. Zien we je idee zitten, dan kijken we samen hoe we er iets van kunnen maken.

6) De redactie van Aktief

Je hebt een goede pen en bovendien wat te vertellen. In dat geval zal de vrijwilligersredactie van Aktief jou graag welkom heten. De redactie komt vijf keer per jaar samen om een nieuw Aktiefnummer in elkaar te steken. Vers bloed en nieuwe ideeën zijn altijd welkom op die vergaderingen. Om voor Aktief iets te schrijven hoef je echter niet noodzakelijk aan die redactievergaderingen deel te nemen. Laat gewoon weten waarover je iets wil schrijven, en, wees gerust, de redactie zal je dan wel vragen om iets voor Aktief te produceren.

7) Nationale coördinatie

Het Masereelfonds is een netwerk van afdelingen en werkgroepen, en zoals bij elk netwerk is daar ook enige coördinatie bij nodig. Bij het Masereelfonds hebben we daarvoor een "statutaire vergadering van aangesloten leden" (zeg maar een algemene ledenvergadering, zoals vereist door de wet op de VZW) en een raad van bestuur. Wie zich hiervoor wil engageren, is best al elders voor het Masereelfonds actief. Voor zoiets verwachten we uiteraard een iets serieuzer engagement. Bij de ledenvergadering moet je rekenen op twee samenkomsten per jaar, een engagement in de raad van bestuur komt neer op een tiental vergaderingen per jaar.

Invulformulier

U moet het veld 'naam:' invullen!
U moet het veld 'postcode, gemeente:' invullen!
U moet het veld 'e-mail:' invullen!